ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

466837
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
151
233
1229
461953
8784
11422
466837

ไอพีคุณ : 3.236.253.192
Server Time: 2021-10-21 18:21:11

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00
Prev Next

ร่วมจัดรายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร

27-11-2563 Hits:332 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ร่วมจัดรายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร

ร่วมจัดรายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.10 น. - 09.10 น. โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตกร(กฟก.) และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายวสุ ไชยโภค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวรัตยา โสภากันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดรายการวิทยุ สวท. 103.25 MHz. และได้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญและให้การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้งบประมาณ 2564 การขึ้นทะเบียนองค์เกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรที่สนใจลดคาใช้จ่ายในการขนส่งทางไปรษณีย์ สามารถติดต่อกับทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญได้โดยตรง เพื่อที่จะประสานกับทางไปรษณีย์จังหวัด ตาม...

Read more

ร่วมลงพื้นที่ เสนอแผนงานพร้อมกับทีมวิศวกร จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อสำรวจและติดตามพื้นที่บริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำชุมชน ภายใต้ โครงการจัดการน้ำชุนชนสู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

12-11-2563 Hits:366 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ร่วมลงพื้นที่ เสนอแผนงานพร้อมกับทีมวิศวกร จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อสำรวจและติดตามพื้นที่บริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำชุมชน ภายใต้ โครงการจัดการน้ำชุนชนสู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาเจริญ นายชินวัฒน์ จันทร์หอม กำนันตำบลนาป่าแซง นายประพันธ์ จันทร์หาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านนาป่าแซง นายบุญศรี ทับทิมหิน ผู้ใหญ่บ้านนาถาวร ม. 5 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาป่าแซงและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมลงพื้นที่ เสนอแผนงานพร้อมกับทีมวิศวกร จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อสำรวจและติดตามพื้นที่บริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำชุมชน ภายใต้...

Read more

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและติดตามแผนบริหารจัดการน้ำ ปี 2564

12-11-2563 Hits:345 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและติดตามแผนบริหารจัดการน้ำ ปี 2564

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายนคร บุญกัลย์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ คนที่ 2 (กำนันตำบลสร้างนกทา) นายอนุรักษ์ แพงโครต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านขาม นายสุธี ไชยวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมลงพื้นที่ฝายห้วยสีโท (บริเวณบ้านขาม) พร้อมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อสำรวจและติดตามแผนบริหารจัดการน้ำ ปี 2564...

Read more

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 10/2563

12-11-2563 Hits:359 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 10/2563

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 10/2563 เพื่อแจ้งข่าวราชการและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ มีนายวสุ ไชยโภค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยสุรปสาระสำคัญในที่ประชุม ดังนี้- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณพ.ศ. 2564-การรายงานสถานการณ์โรค COVID - 19 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ...

Read more

ลงสำรวจพื้นที่ดำเนินการ หนองถ้ำกบและวัดบ้านนาถาวร

12-11-2563 Hits:368 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ลงสำรวจพื้นที่ดำเนินการ หนองถ้ำกบและวัดบ้านนาถาวร

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายวสุ ไชยโภค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ นายชินวัตร จันทร์หอม กำนันตำบลนาป่าแซง นายประพันธ์ จันทร์หาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 นายบุญศรี ทับทิมหิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 และนายพรชัย สมขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง (โดยมอบหมายนายแพง วิจิตรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง)...

Read more

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำอุปโภค - บริโภคสร้างนกทา

12-11-2563 Hits:355 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำอุปโภค - บริโภคสร้างนกทา

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำอุปโภค - บริโภคสร้างนกทา ในวันที่27 ตุลาคม 2563 นายวสุ ไชยโภค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพรชัย สมขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าพบนางสาวทศพร ทองกาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา และจ่าเอกพัลลภ บุญเสริฐ หัวหน้าสำนักงานปลัด เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มูลนิธิอุกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)...

Read more

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมทางไกลระบบZOOM ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ

12-11-2563 Hits:366 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมทางไกลระบบZOOM ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมทางไกลระบบZOOM ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด โดยนายวสุ  ไชยโภค หัวหน้าสสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหหมายให้พนักงานร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการทำแผนพัฒนาเกษตรกรระดับตำบล และเรื่องการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565

Read more

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2563

20-10-2563 Hits:666 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2563

เมื่อวันศุกร์ที่   16  ตุลาคม  2563 ณห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ  นายกิตติศักดิ์  คำมา  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตกรจังหวัดอำนาจเจริญ นายวสุ  ไชยโภค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมการประชุมตามวาระการประชุมโดยมีเรื่องพิจารณาดังนี้1 การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีอำนาจหน้าที่ 1.จัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนพัฒนาเกษตรกรระดับพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ทุกมิติ โดยบรูรณาการแบบมีส่วนร่วมพร้อมจัดทแผนงาน/โครงการ กิจกรรมและงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนในพื้นที่ สอดคล้องกับสักยภาพหรือประเด็นปัญหาในพื้นที่และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาลแผนพัฒนจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค 2.เสนอแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนพัฒนาเกษตรกรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ และจังหวัด2.แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ...

Read more

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการป้องกันรักษาโรค กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน

23-09-2562 Hits:877 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการป้องกันรักษาโรค กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการป้องกันรักษาโรค กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีลำดวนแกรนด์ โรงแรมศรีลำดวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองครีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

สภาเกษตรกรฯอำนาจเจริญ พร้อมดำเนินงานแก้ไขปัญหา บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

01-11-2561 Hits:1486 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สภาเกษตรกรฯอำนาจเจริญ พร้อมดำเนินงานแก้ไขปัญหา บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางชั้น 4 สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานสำนักงานฯ ร่วมประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพิจารณาเห็นชอบโครงการฯ แผนงบประมาณประจำปี 2562...

Read more

            
   

Prev Next

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้กัญชาในการป้องกันและรักษาโรค

23-09-2562 Hits:1385 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้กัญชาในการป้องกันและรักษาโรค

สนง.สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้กัญชาในการป้องกันและรักษาโรค กับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อนำไปประกอบเป็นฐานข้อมูลในการ #โครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการป้องกันรักษาโรค สามารถดาวน์แบบฟอร์มได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1FxCK5S3r0CaCw7srvpcPLAhfckTYVGuE/view?usp=sharing

Read more

ประกาศ การทะเบียนองค์กรเกษตรกร

17-10-2561 Hits:1809 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศ การทะเบียนองค์กรเกษตรกร

แบบคำขอแบบคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรทะเบียนองค์กรเกษตรกร  ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์-เงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ประกาศรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมใน การกำหนดนโยบายแห่งรัฐด้านการเกษตร สิทธิองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจะได้จัดทำข้อเสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดประสาน ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพิจารณานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยตัวแทนองค์กรเกษตรกรยังมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติด้วย สำหรับผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตร ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน องค์กรเกษตร ได้แก่ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน สถาบันเกษตรกร หรือคณะของเกษตรกร 2.สำเนาเอกสารแสดงที่ตั้งของสถาบันเกษตรกรหรือคณะของเกษตรกร 3.สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของเกษตรที่ประกอบเกษตรกรรม ของสถาบันเกษตรกร หรือคณะของเกษตรกร 4.สำเนาการจดทะเบียนพร้อมสำเนารายชื่อคณะกรรมการ กรณีการยื่นคำขอของสถาบันเกษตร ตามแบบ ทอก.2 5.บัญชีรายชื่อคณะกรรมการและบัญชีรายชื่อสมาชิก กรณีการยื่นคำขอของคณะของเกษตร ตามแบบ ทอก.3 6.สำเนารายงานการประชุมที่แสดงมติให้สถาบันเกษตรกร หรือคณะของเกษตรกรขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊กที่นี่  

Read more

“ครม.”อนุมัติแผนแม่บทพัฒนาเกษตร สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

24-05-2560 Hits:1607 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

“ครม.”อนุมัติแผนแม่บทพัฒนาเกษตร สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

            23 พ.ค. 60  ครม. มีมติเห็นชอบตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ เสนอ ร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560 - 2564 สืบเนื่องมาจาก พ.ร.บ.สภาเกษตรแห่งชาติ พ.ศ.2533 ที่บัญญัติให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดทำแผนแม่บทโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ได้เสีย รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนแม่บทระดับจังหวัด ก่อนเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาต่อไป โดยแผนแม่บทดังกล่าว มีวิสัยทัศน์คือ องค์กรเกษตรกร เครือข่ายเข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทั่วถึงเกษตรกรทุกคน  มี...

Read more

ภาคประชาสังคมเมืองธรรมเกษตร ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560-2563

15-12-2559 Hits:1498 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคประชาสังคมเมืองธรรมเกษตร ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560-2563

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เครือข่ายภาคประชาสังคมเมืองธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560 - 2563 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563) ตามมติคณะรัฐมนตรีแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ   นายนิรุจน์  อุทธา  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ที่ประชุมประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...

Read more

อำเภอเสนางคนิคม คว้าแช้มป์ข้าวหอมมะลิ ปี 2559

07-12-2559 Hits:1652 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

อำเภอเสนางคนิคม คว้าแช้มป์ข้าวหอมมะลิ ปี 2559

จังหวัดอำนาจเจริญจัดการประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูกประจำปี 2559/60   วันที่ 6 ธันวาคม 2559  เวลา  09.30 น.    ที่บริเวณการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ   ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิประจำปีการเพาะปลูก 2559/60 โดยมีเกษตรกรส่งเข้าประกวด จำนวน 112 ราย  และกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรส่งเข้าประกวด จำนวน 11 กลุ่ม   ตามที่จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2559   ระหว่างวันที่...

Read more

จังหวัดอำนาจเจริญจัด Road Show ตลาดนัดข้าวสารชาวนาหอมจังอำนาจเจริญและเจรจาจับคู่ธุรกิจ ณ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ยอดขายกว่า 6,121,500 บาท

06-12-2559 Hits:1582 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญจัด Road Show ตลาดนัดข้าวสารชาวนาหอมจังอำนาจเจริญและเจรจาจับคู่ธุรกิจ ณ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ยอดขายกว่า 6,121,500 บาท

      วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2559  ณ บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต       นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวสาร ในกิจกรรม Road Show ตลาดนัดข้าวสารชาวนาหอมจังอำนาจเจริญและเจรจาจับคู่ธุรกิจ โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญและเครือข่ายธุรกิจบิสคลับอำนาจเจริญ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำนาจเจริญ และจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวันนา บุญกลม...

Read more

พิธีเปิดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2559

01-12-2559 Hits:1707 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

พิธีเปิดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2559

เวลา 18.00 น. วันนี้ (1 ธันวาคม 2559)  นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2559  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ...

Read more

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมคณะทำงานจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2560

29-11-2559 Hits:1532 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมคณะทำงานจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559ที่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560  ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่   ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง หมู่ที่ 6 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหน่วยงานร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ...

Read more

มติ ครม.เห็นชอบปล่อยกู้สูงสุด 10 ล้าน พัฒนาเกษตรแบบแปลงใหญ่

24-11-2559 Hits:1466 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

มติ ครม.เห็นชอบปล่อยกู้สูงสุด 10 ล้าน พัฒนาเกษตรแบบแปลงใหญ่

มติ ครม.เห็นชอบปล่อยกู้สูงสุด 10 ล้าน พัฒนาเกษตรแบบแปลงใหญ่ นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ครม.เห็นชอบปรับเงื่อนไขหนุนทำนาแปลงใหญ่ ปรับวงเงินจาก 5 ล้านเป็น 10 ล้านบาท นาน 5 ปี ตั้งเป้าช่วยเกษตรกร 2,000 แปลง       นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์การเกษตร พัฒนาการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ ...

Read more

สารจาก หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

26-10-2559 Hits:1481 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สารจาก  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

                                                          สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่ราชการ ...

Read more

     
       

23-09-2562
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ

ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more
23-09-2562
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

Read more
19-09-2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร (สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097449577)

Read more
01-07-2562
ประกาศ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562

Read more
18-04-2562
ทดสอบ ประกาศข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ทดสอบ ประกาศข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

Read more
03-12-2561
สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย Law Infographics
28-11-2561
แบบขอรับสนับสนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 2562

ลิงค์ ==> โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 2562

Read more
30-10-2561
แบบบันทึกรับเรื่อง การขอรับความช่วยเหลือของเกษตร

แบบบันทึกรับเรื่อง การขอรับความช่วยเหลือของเกษตร โดย สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

Read more
17-10-2561
แบบขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

แบบคำขอแบบคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรทะเบียนองค์กรเกษตรกร  ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์-เงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ประกาศรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมใน การกำหนดนโยบายแห่งรัฐด้านการเกษตร สิทธิองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจะได้จัดทำข้อเสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดประสาน ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพิจารณานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยตัวแทนองค์กรเกษตรกรยังมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติด้วย สำหรับผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตร ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน องค์กรเกษตร ได้แก่ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน สถาบันเกษตรกร หรือคณะของเกษตรกร 2.สำเนาเอกสารแสดงที่ตั้งของสถาบันเกษตรกรหรือคณะของเกษตรกร 3.สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของเกษตรที่ประกอบเกษตรกรรม ของสถาบันเกษตรกร หรือคณะของเกษตรกร 4.สำเนาการจดทะเบียนพร้อมสำเนารายชื่อคณะกรรมการ กรณีการยื่นคำขอของสถาบันเกษตร ตามแบบ ทอก.2 5.บัญชีรายชื่อคณะกรรมการและบัญชีรายชื่อสมาชิก กรณีการยื่นคำขอของคณะของเกษตร ตามแบบ ทอก.3 6.สำเนารายงานการประชุมที่แสดงมติให้สถาบันเกษตรกร หรือคณะของเกษตรกรขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

Read more
24-05-2560
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564


บทบาทภารกิจและขับเคลื่อนของสภาเกษตรกรแห่งชาติ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017