ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

466804
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
118
233
1196
461953
8751
11422
466804

ไอพีคุณ : 3.236.253.192
Server Time: 2021-10-21 17:33:13

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00
   ข้อมูลครัวเรือนภาคการเกษตร

     ประชากร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) จังหวัดอำนาจเจริญ มีประชากร 376,382 คนแยกเป็นชาย 188,104 คน หญิง 184,278 คน จำนวนครัวเรือน 109,509 ครัวเรือน แบ่งเขตปกครองเป็นอำเภอ 7 อำเภอ มี 56 ตำบล 607 หมู่บ้าน 30 ชุมชน คือ
     1. อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
     2. อำเภอชานุมาน
     3. อำเภอปทุมราชวงศา
     4. อำเภอพนา
     5. อำเภอเสนางคนิคม
     6. อำเภอหัวตะพาน
     7. อำเภอลืออำนาจ

ที่

อำเภอ

พื้นที่ไร่

จำนวนครัวเรือนเกษตร

จำนวนครัวเรือนนอกภาคเกษตร

เขตการปกครอง

ตำบล

หมู่บ้าน

เทศบาลนคร/เมือง/ตำบล

อบต.

ชุมชน

1

เมือง

568,782

22,450

21,374

19

194

6

15

31

2

ชานุมาน

370,126

6,470

5,917

5

62

2

4

 

3

ปทุมราชวงศา

313,259

8,603

5,694

7

73

4

4

 

4

พนา

155,324

6,166

2,939

4

56

2

3

 

5

เสนางคนิคม

227,584

7,605

4,043

6

58

2

5

 

6

หัวตะพาน

254,997

9,495

2,957

8

85

3

5

 

7

ลืออำนาจ

167,424

7,369

2,669

7

79

5

3

 

รวม

2,057,497

68,158

45,593

56

607

24

39

31

 ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ,ปกครอง,ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ครัวเรือนเกษตรรายแยกตามชนิด(พืช สัตว์ ประมง) แรงงานภาคการเกษตร

    4.1.1  ครัวเรือนเกษตรด้านพืช               71,694 ครัวเรือน

    4.1.2  ครัวเรือนเกษตรด้านสัตว์             26,911 ครัวเรือน

    4.1.3  ครัวเรือนเกษตรด้านประมง           12,377  ครัวเรือน

    4.1.4  แรงงานภาคการเกษตร  78,161  ราย

             4.1.4.1  ชาย  44,745  ราย

             4.1.4.2  หญิง  33,416  ราย

อำเภอ

จำนวนครัวเรือน1ทั้งหมด

ครัวเรือนเกษตรกร

แรงงานภาคการเกษตร

ด้านพืช

(ครัวเรือน)

ด้านสัตว์

(ครัวเรือน)

ด้านประมง

(ครัวเรือน)

รวมครัวเรือน

ชาย

หญิง

เมือง

43,824

23,120

12,323

2,085

37,528

44,745

33,416

ชานุมาน

12,387

8,153

1,357

1,621

11,131

ปทุมราชวงศา

14,297

8,989

2,981

1,460

13,430

พนา

9,105

6,186

2,729

1,324

10,239

เสนางคนิคม

11,648

7,938

1,959

1,663

11,560

หัวตะพาน

12,452

9,831

1,877

1,564

13,272

ลืออำนาจ

10,038

7,477

3,685

2,660

13,822

รวม

113,751

71,694

26,911

12,377

110,982

78,161

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ, ที่ทำการปกครองจังหวัด, สถิติจังหวัด, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ 

หมายเหตุ : 1 รวมครัวเรือนทั้งในเขต และนอกเขตเทศบาล ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561
      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017