ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

466822
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
136
233
1214
461953
8769
11422
466822

ไอพีคุณ : 3.236.253.192
Server Time: 2021-10-21 17:56:42

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00

ข้อมูลด้านการเกษตรที่สำคัญ
ที่มา สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

1. ข้อมูลสถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญ

    1)  ข้าวนาปี

อำเภอ

ข้าวนาปี

เกษตรกรผู้ปลูก

จำนวนแปลง

พื้นที่ปลูก

ผลผลิต

(ราย)

(ไร่)

(กก. / ไร่)

เมือง

22,450

41,740

318,499

374

ชานุมาน

6,470

10,281

69,004

365

ปทุมราชวงศา

8,603

15,318

151,080

384

พนา

6,166

10,677

92,046

390

เสนางคนิคม

7,605

12,787

117,580

398

หัวตะพาน

9,495

21,874

128,269

381

ลืออำนาจ

7,369

15,066

111,206

388

รวม

68,158

127,743

987,684

383   
2)  ปาล์มน้ำมัน

อำเภอ

ปาล์มน้ำมัน

เกษตรกรผู้ปลูก

จำนวนแปลง

พื้นที่ปลูก

ผลผลิต

ผลผลิตรวม

(ราย)

(ไร่)

(กก. / ไร่)

(ตัน)

เมือง

42

405

127

278

1,014

ชานุมาน

159

1,736

157

1,579

1,085

ปทุมราชวงศา

91

1,491

299

1,192

1,254

พนา

5

38

38

-

-

เสนางคนิคม

19

258

25

233

751

หัวตะพาน

15

250

100

150

747

ลืออำนาจ

3

15

15

-

-

รวม

334

4,193

761

3,432

1,101


    3
)  ยางพารา

อำเภอ

ยางพารา

เกษตรกรผู้ปลูก

จำนวนแปลง

พื้นที่ปลูก

ผลผลิต

ผลผลิตรวม

(ราย)

(ไร่)

(กก. / ไร่)

(ตัน)

เมือง

773

11,730

5,285

6,445

152

ชานุมาน

1,679

26,056

6,962

19,094

202

ปทุมราชวงศา

1,142

18,917

8,289

10,628

198

พนา

87

1,450

700

750

120

เสนางคนิคม

1,047

12,445

3,959

8,486

168

หัวตะพาน

102

3,650

2,406

1,244

140

ลืออำนาจ

104

1,192

842

350

117

รวม

4,934

75,440

28,443

46,997

185


 
  4)  มันสำปะหลังโรงงาน

อำเภอ

มันสำปะหลังโรงงาน

เกษตรกรผู้ปลูก

จำนวนแปลง

พื้นที่ปลูก

ผลผลิต

(ราย)

(ไร่)

(กก. / ไร่)

เมือง

1,118

9,737

9,747

3,499

ชานุมาน

5,530

69,091

69,030

3,477

ปทุมราชวงศา

1,766

17,769

17,759

3,121

พนา

31

184

184

2,912

เสนางคนิคม

479

4,469

4,464

3,243

หัวตะพาน

110

526

526

2,785

ลืออำนาจ

62

403

403

2,812

รวม

9,096

102,179

102,113

3,121


 
   5)  อ้อยโรงงาน

อ้อยโรงงาน

โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด

จังหวัดอำนาจเจริญ

 โรงงานน้ำตาล

สหเรือง

จังหวัดมุกดาหาร

 พื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมด

โครงการ

ประชารัฐ

พื้นที่ปลูก

ทั่วไป 2560/61

พื้นที่ปลูก

ทั่วไป 2561/62

 พื้นที่ปลูก

ทั่วไป

เกษตรกรผู้ปลูก

(ราย)

พื้นที่ปลูก

(ไร่)

เกษตรกรผู้ปลูก

(ราย)

พื้นที่ปลูก

 (ไร่)

เกษตรกรผู้ปลูก

(ราย)

พื้นที่ปลูก

 (ไร่)

เกษตรกร
ผู้ปลูก

(ราย)

พื้นที่ปลูก

 (ไร่)

เกษตรกร
ผู้ปลูก

(ราย)

พื้นที่ปลูก

 (ไร่)

159

2,945

752

3,879

1,493

11,538

96

2,238

2,500

20,600

-

-

1,208

8,603

1,615

11,713

479

19,632

3,302

39,948

-

-

298

2,347

408

3,081

23

642

729

6,070

-

-

191

938

339

2,109

-

-

530

3,047

117

2,019

279

862

751

4,990

35

929

1,182

8,800

258

2,359

174

680

664

5,299

1

10

1,097

8,348

-

-

203

887

354

2,217

-

-

557

3,104

534

7,323

3,105

18,196

5,624

40,947

634

23,451

9,897

89,917


 
    
6)  ยูคาลิปตัส

ยูคาลิปตัส

อำเภอ

เกษตรกรผู้ปลูก

(ราย)

พื้นที่ (ไร่)

จำนวน (ต้น)

 เมืองอำนาจเจริญ

2,258

16,400

1,968,000

 ชานุมาน

333

1,813

217,600

 ปทุมราชวงศา

903

4,421

530,500

 พนา

1,553

8,312

997,420

 เสนางคนิคม

354

1,824

218,880

 หัวตะพาน

1,968

8,333

1,000,000

 ลืออำนาจ

1,407

4,897

587,600

รวม

8,776

46,000

5,520,000

 

ข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าวนาปีเป็นข้อมูลที่หักพื้นที่ประสบภัย
** พื้นที่ประสบภัยของข้าวปี 2560 จำนวน 45,468 ไร่ แบ่งเป็นรายอำเภอดังนี้
1. เมือง 7,774 ไร่
2. ชานุมาน 146 ไร่
3. ปทุมราชวงศา 312 ไร่
4. พนา 6,536 ไร่
5. เสนางคนิคม 1,489 ไร่
6. หัวตะพาน 19,164 ไร่
7. ลืออำนาจ 9,947 ไร่
หมายเหตุ
1. ข้อมูลข้าวนาปี และมันสำปะหลัง ที่รวบรวมเป็นข้อมูลที่ประมวลผลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2560 ที่แจ้งขึ้นทะเบียนข้อมูลกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ
ทุกอำเภอ ตัดยอด ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2560
2. ข้อมูลปาล์มน้ำมัน และยางพารา เป็นข้อมูลเอกภาพสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2559
3. ข้อมูล อ้อยโรงงาน ที่มาข้อมูลจากโรงงานน้ำตาลกาฬสินธุ์ จำกัด จังหวัดอำนาจเจริญ และโรงงานน้ำตาลสหเรือง จังหวัดมุกดาหาร ณ วันที่ 29 มกราคม 2561
4. ข้อมูลยูคาลิปตัส(พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบนคันนา) ที่มาข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ งบกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม ปี 60      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017