ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

466823
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
137
233
1215
461953
8770
11422
466823

ไอพีคุณ : 3.236.253.192
Server Time: 2021-10-21 17:58:58

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00

03-12-2561
สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย Law Infographics
28-11-2561
แบบขอรับสนับสนุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 2562

ลิงค์ ==> โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 2562

Read more
30-10-2561
แบบบันทึกรับเรื่อง การขอรับความช่วยเหลือของเกษตร

แบบบันทึกรับเรื่อง การขอรับความช่วยเหลือของเกษตร โดย สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

Read more
17-10-2561
แบบขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

แบบคำขอแบบคำขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรทะเบียนองค์กรเกษตรกร  ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์-เงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ประกาศรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมใน การกำหนดนโยบายแห่งรัฐด้านการเกษตร สิทธิองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนจะได้จัดทำข้อเสนอต่อสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อให้สภาเกษตรกรจังหวัดประสาน ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ และพิจารณานำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยตัวแทนองค์กรเกษตรกรยังมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติด้วย สำหรับผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรเกษตร ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน องค์กรเกษตร ได้แก่ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน สถาบันเกษตรกร หรือคณะของเกษตรกร 2.สำเนาเอกสารแสดงที่ตั้งของสถาบันเกษตรกรหรือคณะของเกษตรกร 3.สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของเกษตรที่ประกอบเกษตรกรรม ของสถาบันเกษตรกร หรือคณะของเกษตรกร 4.สำเนาการจดทะเบียนพร้อมสำเนารายชื่อคณะกรรมการ กรณีการยื่นคำขอของสถาบันเกษตร ตามแบบ ทอก.2 5.บัญชีรายชื่อคณะกรรมการและบัญชีรายชื่อสมาชิก กรณีการยื่นคำขอของคณะของเกษตร ตามแบบ ทอก.3 6.สำเนารายงานการประชุมที่แสดงมติให้สถาบันเกษตรกร หรือคณะของเกษตรกรขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

Read more
24-05-2560
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564
02-03-2560
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

Read more
16-01-2560
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ปี 2560

1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ปี 25602. เอกสารแนบ 1-4 ประกอบประกาศหลักเกณฑ์การประเมินฯ ปี 25603. ตัวชี้วัดสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ปี 2560

Read more
02-06-2559
แบบตรวจสอบสถานะฯขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ สกช.ทบก.7-05-1

แบบตรวจสอบสถานะและคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ สกช.ทบก.7-05-1

Read more
02-06-2559
แบบคำขอคัดค้าน สกช.ทบก.7-09

แบบคำขอคัดค้าน สกช.ทบก.7-09

Read more
02-06-2559
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร สกช.ทบก.7-02

แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร สกช.ทบก.7-02

Read more

      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017