ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

466821
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
135
233
1213
461953
8768
11422
466821

ไอพีคุณ : 3.236.253.192
Server Time: 2021-10-21 17:55:58

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00
Prev Next

ร่วมจัดรายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร

27-11-2563 Hits:332 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ร่วมจัดรายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร

ร่วมจัดรายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.10 น. - 09.10 น. โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตกร(กฟก.) และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายวสุ ไชยโภค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางสาวรัตยา โสภากันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดรายการวิทยุ สวท. 103.25 MHz. และได้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญและให้การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้งบประมาณ 2564 การขึ้นทะเบียนองค์เกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรที่สนใจลดคาใช้จ่ายในการขนส่งทางไปรษณีย์ สามารถติดต่อกับทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญได้โดยตรง เพื่อที่จะประสานกับทางไปรษณีย์จังหวัด ตาม...

Read more

ร่วมลงพื้นที่ เสนอแผนงานพร้อมกับทีมวิศวกร จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อสำรวจและติดตามพื้นที่บริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำชุมชน ภายใต้ โครงการจัดการน้ำชุนชนสู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

12-11-2563 Hits:366 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ร่วมลงพื้นที่ เสนอแผนงานพร้อมกับทีมวิศวกร จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อสำรวจและติดตามพื้นที่บริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำชุมชน ภายใต้ โครงการจัดการน้ำชุนชนสู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาเจริญ นายชินวัฒน์ จันทร์หอม กำนันตำบลนาป่าแซง นายประพันธ์ จันทร์หาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านนาป่าแซง นายบุญศรี ทับทิมหิน ผู้ใหญ่บ้านนาถาวร ม. 5 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาป่าแซงและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมลงพื้นที่ เสนอแผนงานพร้อมกับทีมวิศวกร จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อสำรวจและติดตามพื้นที่บริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำชุมชน ภายใต้...

Read more

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและติดตามแผนบริหารจัดการน้ำ ปี 2564

12-11-2563 Hits:345 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและติดตามแผนบริหารจัดการน้ำ ปี 2564

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายนคร บุญกัลย์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ คนที่ 2 (กำนันตำบลสร้างนกทา) นายอนุรักษ์ แพงโครต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านขาม นายสุธี ไชยวงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมลงพื้นที่ฝายห้วยสีโท (บริเวณบ้านขาม) พร้อมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เพื่อสำรวจและติดตามแผนบริหารจัดการน้ำ ปี 2564...

Read more

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 10/2563

12-11-2563 Hits:359 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 10/2563

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 10/2563 เพื่อแจ้งข่าวราชการและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ มีนายวสุ ไชยโภค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยสุรปสาระสำคัญในที่ประชุม ดังนี้- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณพ.ศ. 2564-การรายงานสถานการณ์โรค COVID - 19 ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ...

Read more

ลงสำรวจพื้นที่ดำเนินการ หนองถ้ำกบและวัดบ้านนาถาวร

12-11-2563 Hits:368 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ลงสำรวจพื้นที่ดำเนินการ หนองถ้ำกบและวัดบ้านนาถาวร

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายวสุ ไชยโภค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ นายชินวัตร จันทร์หอม กำนันตำบลนาป่าแซง นายประพันธ์ จันทร์หาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 นายบุญศรี ทับทิมหิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 และนายพรชัย สมขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง (โดยมอบหมายนายแพง วิจิตรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง)...

Read more

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำอุปโภค - บริโภคสร้างนกทา

12-11-2563 Hits:355 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำอุปโภค - บริโภคสร้างนกทา

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำอุปโภค - บริโภคสร้างนกทา ในวันที่27 ตุลาคม 2563 นายวสุ ไชยโภค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพรชัย สมขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าพบนางสาวทศพร ทองกาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา และจ่าเอกพัลลภ บุญเสริฐ หัวหน้าสำนักงานปลัด เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มูลนิธิอุกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)...

Read more

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมทางไกลระบบZOOM ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ

12-11-2563 Hits:365 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมทางไกลระบบZOOM ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญร่วมประชุมทางไกลระบบZOOM ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด โดยนายวสุ  ไชยโภค หัวหน้าสสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหหมายให้พนักงานร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการทำแผนพัฒนาเกษตรกรระดับตำบล และเรื่องการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565

Read more

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2563

20-10-2563 Hits:666 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2563

เมื่อวันศุกร์ที่   16  ตุลาคม  2563 ณห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ  นายกิตติศักดิ์  คำมา  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตกรจังหวัดอำนาจเจริญ นายวสุ  ไชยโภค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมการประชุมตามวาระการประชุมโดยมีเรื่องพิจารณาดังนี้1 การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีอำนาจหน้าที่ 1.จัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนพัฒนาเกษตรกรระดับพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ทุกมิติ โดยบรูรณาการแบบมีส่วนร่วมพร้อมจัดทแผนงาน/โครงการ กิจกรรมและงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนในพื้นที่ สอดคล้องกับสักยภาพหรือประเด็นปัญหาในพื้นที่และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาลแผนพัฒนจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค 2.เสนอแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนพัฒนาเกษตรกรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ และจังหวัด2.แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ...

Read more

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการป้องกันรักษาโรค กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน

23-09-2562 Hits:877 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการป้องกันรักษาโรค กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการป้องกันรักษาโรค กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีลำดวนแกรนด์ โรงแรมศรีลำดวน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองครีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

สภาเกษตรกรฯอำนาจเจริญ พร้อมดำเนินงานแก้ไขปัญหา บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

01-11-2561 Hits:1486 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สภาเกษตรกรฯอำนาจเจริญ พร้อมดำเนินงานแก้ไขปัญหา บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางชั้น 4 สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานสำนักงานฯ ร่วมประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพิจารณาเห็นชอบโครงการฯ แผนงบประมาณประจำปี 2562...

Read more

การประชุมการประเมินผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/2562 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30-10-2561 Hits:1317 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

การประชุมการประเมินผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/2562 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรฯ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมการประเมินผลผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/2562 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เป็นประธาน เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตข้าวในจังหวัดอำนาจเจริญ 

Read more

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ได้ลงพื้นที่จัดอบรมโครงการหมู่บ้านเห็ดวิทยาศาสตร์

29-10-2561 Hits:1199 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ได้ลงพื้นที่จัดอบรมโครงการหมู่บ้านเห็ดวิทยาศาสตร์

วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2561 โดยการทำน้ำพริกเผาเห็ดและข้าวเกรียบเห็ด โดยคุณปุณณภา บุญยะศักดิ์   นางสาวอรนา มุ่งสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสาวรัตยา โสภากันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้เดินทางเข้าร่วมอบรมตามโครงการหมู่บ้านเห็ดวิทยาศาสตร์ ทำน้ำพริกเผาเห็ดและข้าวเกรียบเห็ด และการสื่อสารแบรนด์ผ่านบรรจุภัณฑ์ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมดรวม 70 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 วัน วันที่ 25 ตุลาคม  2561 ได้ให้กลุ่มแรกกลุ่มปลูกเห็ดบ้านคึมชาดอำเภอเสนางคนิคมจังหวัดอำนาจเจริญ และวันที่...

Read more

สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติคำขอเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

11-10-2561 Hits:1250 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติคำขอเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติคำขอเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด โดยในการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ยื่นคำร้องขอกู้เงินกองทุนดังกล่าว จำนวน 2 ราย เพื่อซื้อคืนที่ดินจากการขายฝาก ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบหลักฐานและวิเคราะห์ข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเสร็จสิ้นแล้ว และเข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนในครั้งนี้ หากเกษตรกรท่านใดมีความเดือดร้อนในปัญหาหนี้สิน จะถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับที่ดินทำกิน สามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอความช่วยเหลือ คำแนะนำได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น...

Read more

เมืองธรรมเกษตร พัฒนามาตรฐานใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS ORGANIC AMNATCHAROEN) สร้างอัตลักษณ์เมืองเกษตรอินทรีย์คุณภาพดีระดับสากล ที่คนอำนาจเจริญภูมิใจ

02-10-2561 Hits:1349 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

เมืองธรรมเกษตร พัฒนามาตรฐานใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS ORGANIC AMNATCHAROEN) สร้างอัตลักษณ์เมืองเกษตรอินทรีย์คุณภาพดีระดับสากล ที่คนอำนาจเจริญภูมิใจ

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดอำนาจเจริญ โดยความร่วมมือระหว่าง สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ฯ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ เกษตรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขบวนองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาชุมชน(พอช.) และสมัชชาสุขภาพจังหวัด จัดพิธีมอบใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดอำนาจเจริญ (PGS ORGANIC AMNATCHAROEN) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีเกษตรกรที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดอำนาเจริญ รอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เข้ารับใบรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS...

Read more

เมืองธรรมเกษตร สร้างเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดต้นแบบประชารัฐในชุมชน มุ่งพัฒนาเป็นหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งวิถีวัฒนธรรมต้านยาเสพติดแบบโฮมสเตย์ จังหวัดอำนาจเจริญ

13-09-2561 Hits:1416 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

เมืองธรรมเกษตร สร้างเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดต้นแบบประชารัฐในชุมชน มุ่งพัฒนาเป็นหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งวิถีวัฒนธรรมต้านยาเสพติดแบบโฮมสเตย์ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยความร่วมมือระหว่าง สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดภาค ๓ นครราชสีมา และเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดอบรมเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายสภาเกษตรอาสาพัฒนาเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดต้นแบบประชารัฐในชุมชน มุ่งพัฒนาเป็นหมู่บ้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งวิถีวัฒนธรรมต้านยาเสพติดแบบโฮมสเตย์ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้นำเกษตรกร ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตำบล ผู้นำชุมชน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ในพื้นที่ตำบลปลาค้าว จำนวน ๑๒...

Read more

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พัฒนาอาชีพ เพิ่มความรู้การเขี่ยเนื้อเยื่อดอกเห็ดเพื่อทำพันธุ์ (ดอกสู่วุ้น) กลุ่มผู้เพาะเห็ด จังหวัดอำนาจเจริญ

10-09-2561 Hits:1865 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พัฒนาอาชีพ เพิ่มความรู้การเขี่ยเนื้อเยื่อดอกเห็ดเพื่อทำพันธุ์ (ดอกสู่วุ้น) กลุ่มผู้เพาะเห็ด จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสิทธิพงษ์ ศรีชัย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ร่วมกับ ดร.ตันติมา กำลัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ติดตามผลการเขี่ยเนื้อเยื่อดอกเห็ดเพื่อทำพันธุ์ (ดอกสู่วุ้น) หลังการจัดอบรมการเขี่ยเนื้อเยื่อดอกเห็ด เพื่อตรวจประเมิน สอบถามปัญหา และความต้องการของกลุ่มผู้เพาะเห็ด จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนายบุญกลาย กัลยา ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม...

Read more

สภาเกษตรกรฯ เมืองธรรมเกษตร ยกระดับกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อแพะให้ได้มาตรฐาน อย. มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

07-09-2561 Hits:1350 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สภาเกษตรกรฯ เมืองธรรมเกษตร ยกระดับกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อแพะให้ได้มาตรฐาน อย. มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

            ตามที่ สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 7 อุบลราชธานี จัดอบรมเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร บ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการ “ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ” ระหว่างวันที่  4 - 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561...

Read more

ผลงานสภาเกษตรกรเมืองธรรมเกษตร ปี ๒๕๖๑ บรรลุวิสัยทัศน์ ชี้เข้มแข็งระดับยอดยี่ยมมีผลงานดีเด่นติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศ ! ใช้กลไกมติที่ประชุมสภาฯเป็นเครื่องมือให้สำนักงานฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถแก้ปัญหาเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ เสนอให้พัฒนาความเ

03-09-2561 Hits:1334 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ผลงานสภาเกษตรกรเมืองธรรมเกษตร ปี ๒๕๖๑ บรรลุวิสัยทัศน์ ชี้เข้มแข็งระดับยอดยี่ยมมีผลงานดีเด่นติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศ ! ใช้กลไกมติที่ประชุมสภาฯเป็นเครื่องมือให้สำนักงานฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถแก้ปัญหาเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ เสนอให้พัฒนาความเ

วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ โดย ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมสัมมนาถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม โรงแรมชิตสกล ฟลาวเวอร์แลนด์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ พบผลงานสภาเกษตรกรเมืองธรรมเกษตร ปี ๒๕๖๑ บรรลุวิสัยทัศน์ ชี้เข้มแข็งระดับยอดยี่ยมมีผลงานดีเด่นติดอันดับ ๑...

Read more

ภาคประชาสังคมอำนาจเจริญ หนุนใช้พลังงานสะอาดขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ ในพิธีประวัติศาสตร์ประกาศเจตนารมณ์และลงนามขับเคลื่อน “หมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดอำนาจเจริญ”

28-08-2561 Hits:2142 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคประชาสังคมอำนาจเจริญ หนุนใช้พลังงานสะอาดขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ ในพิธีประวัติศาสตร์ประกาศเจตนารมณ์และลงนามขับเคลื่อน “หมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดอำนาจเจริญ”

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเมืองธรรมเกษตร อำนาจเจริญ ประกอบด้วย สภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล ขบวนองค์กรชุมชน สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล ชมรมร่วมด้วยช่วยกันอำนาจเจริญ เครือข่ายผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตรไร่ภูตะวันบ้านหนองเม็ก เครือข่ายเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ ชมรมคนรักในหลวงอำนาจเจริญ ชมรมฮักแพงป่าอำนาจเจริญ ชมรมส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอำนาจเจริญ หอการค้าจังหวัด เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการ ได้แก่ พลังงานจังหวัด สำนักงานน้ำบาดาลเขต ๑๑ อุบลราชธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ...

Read more

สภาเกษตรกรฯ รับช่วยเหลือแก่เกษตรกร ที่ได้รับปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

22-01-2561 Hits:1022 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สภาเกษตรกรฯ รับช่วยเหลือแก่เกษตรกร ที่ได้รับปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

      วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ นายแสวงหา อินลี ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ยื่นหนังสือเพื่อขอรับความช่วยเหลือ การแก้ไขแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ต่อสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จากการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรอำเภอปทุมราชวงศา สภาเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1 /2560 วันจันทร์ ที่  25 เดือน...

Read more

สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ บูรณาการความร่วมมือการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ

22-01-2561 Hits:1151 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ บูรณาการความร่วมมือการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2561 นางสาวอรนา มุ่งสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้าสำนักงานฯ จัดเวทีประชุมสัมมนา บูรณาการความร่วมมือการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้แทนสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลร่วมเสนอปัญหา ความต้องการ ในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่  6 เรื่อง ได้แก่ 1)ปัญหาหนี้สิน  2)ปัญหาที่ดินทำกิน  3)ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 4)ความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ...

Read more

ประชุมสภาเกษตรกรอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ พิจารณาประเด็นสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ทั้งจังหวัด

03-01-2561 Hits:1054 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ประชุมสภาเกษตรกรอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ พิจารณาประเด็นสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ทั้งจังหวัด

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ สภาเกษตรกรจังหวัดฯ จัดประชุมสภาฯครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญต่อการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ทั้งจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีนายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม  นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาสแรก (ตค.-ธค.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักงานสภาเกษตรกรฯอำนาจเจริญ ได้แก่...

Read more

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ เสนอปัญหาและขอรับความช่วยเหลือแก่เกษตรกร พื้นที่ 7 อำเภอ

26-12-2560 Hits:975 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ เสนอปัญหาและขอรับความช่วยเหลือแก่เกษตรกร พื้นที่ 7 อำเภอ

ตามที่ สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 อนุมัติให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินงานการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน เสนอปัญหาความต้องการของเกษตรกร และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดการประชุมเครือข่ายคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอขึ้น เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอปัญหาเกษตรกรของแต่ละอำเภอ เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ทั้ง 7 อำเภอ ได้แก่ 1)       อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน...

Read more

สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ บูรณาการความร่วมมือการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

14-12-2560 Hits:1043 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ บูรณาการความร่วมมือการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ในพื้นที่ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายวุฒิพงษ์ บุญไชย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้แทนสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน นางสาวอรนามุ่งสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ซึ่งเป็นการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ 6 เรื่อง...

Read more

สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ บูรณาการความร่วมมือการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

11-12-2560 Hits:1082 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ บูรณาการความร่วมมือการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน

จากการ ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2560 ได้มีการคัดเลือกตำบลที่จะดำเนินการจัดเวทีประชาคม จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล  โดยในที่ประชุมได้มีมติ ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุม อบต.เหล่าพรวน  สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดเวทีประชาคม จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล  โดยมีนายอำนาจ แร่ทอง ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล พร้อมด้วยผู้แทนสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเหล่าพรวน...

Read more

สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จับมือสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอำนาจเจริญ

15-11-2560 Hits:1158 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จับมือสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 25560 เวลา 09.00-16.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ, สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอำนาจเจริญ, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ, สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญและคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนเป็นการนำเสนอปัญหาของเกษตรกรที่คณะผู้ปฏิบัติงานได้ประสานในพื้นที่ของแต่ละตำบล ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้เชิญ...

Read more

มติสภาเกษตรกรอำนาจเจริญ เห็นชอบขับเคลื่อนเมืองธรรมเกษตร สู่นโยบายสาธารณะเมืองสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ทั้งจังหวัด

02-11-2560 Hits:1116 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

มติสภาเกษตรกรอำนาจเจริญ เห็นชอบขับเคลื่อนเมืองธรรมเกษตร สู่นโยบายสาธารณะเมืองสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ทั้งจังหวัด

วันที่  ๓๑  ตุลาคม ๒๕๖๐  สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมสภาฯครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรฯอำนาจเจริญ  อาคาร ๒ ศาลากลางชั้น ๔  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พิจารณาแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  และพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเกษตรกรรมสู่เมืองธรรมเกษตร  และมีมติเห็นชอบสนับสนุนนโยบายสาธารณะเมืองสมุนไพรและและเกษตรอินทรีย์ทั้งจังหวัด นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรฯอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า  ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมสู่เมืองธรรมเกษตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ทั้งจังหวัดภายในปี...

Read more

แขวงทางหลวงชนบทฯ สนับสนุนป้ายแนะนำผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ต้นแบบจังหวัดแรกของประเทศไทย ที่หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนภาคประชาชน อย่างจริงจัง ตามวิสัยทัศน์ “เมืองธรรมเกษตร” ที่คนอำนาจเจริญภูมิใจ

05-10-2560 Hits:1118 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

แขวงทางหลวงชนบทฯ สนับสนุนป้ายแนะนำผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ต้นแบบจังหวัดแรกของประเทศไทย ที่หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนภาคประชาชน อย่างจริงจัง ตามวิสัยทัศน์ “เมืองธรรมเกษตร” ที่คนอำนาจเจริญภูมิใจ

ตามที่ จังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดวิสัยทัศน์จังหวัด (๒๕๕๙-๒๕๖๐) ว่า  “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่สากล” นั้น สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองธรรมเกษตร ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดยในปี ๒๕๖๐ ได้พัฒนารูปแบบผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร บ้านหนองเม็ก ด้วยนวัตกรรมการตลาดนำการผลิต และยกระดับเกษตรกรจากเกษตรกรรายย่อย เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ พัฒนากำลังคนเกษตรอินทรีย์อย่างมืออาชีพ มีระบบวางแผนการผลิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถผลิตผักอินทรีย์ได้ตลอดทั้งปี ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  ด้วยสโลแกน “สะอาดปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล อร่อยระดับโลก”  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้ภูมิใจต่อผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร...

Read more

อำนาจเจริญเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย ที่ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดว่า “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน”

05-10-2560 Hits:1308 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย ที่ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดว่า “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน”

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญชั้น ๔ นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.อจ.) เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้ร่วมพิจารณาวิสัยทัศน์ของจังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบวิสัยทัศน์จังหวัดอำนาจเจริญว่า ...

Read more

อำนาจเจริญชูประเด็นยุทธศาสตร์เมืองสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ทั้งจังหวัด ในแผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ตามวิสัยทัศน์จังหวัด เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน

05-10-2560 Hits:1252 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญชูประเด็นยุทธศาสตร์เมืองสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ทั้งจังหวัด ในแผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ตามวิสัยทัศน์จังหวัด เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน

วันที่  ๒๙  กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมั่งเมือง ศาลากลางชั้น ๔  นายนิรุจน์  อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรฯอำนาจเจริญ นางสาวอรนา มุ่งสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนายอามร บุตรวงษ์  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการฯ  พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาสังคม  ร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  และจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ...

Read more

ประชุมคณะกรรมการ SMAEs ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ พัฒนาโครงการโคเนื้อ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯบ้านนาโพธิ์ ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

26-07-2560 Hits:1200 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ประชุมคณะกรรมการ SMAEs ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ พัฒนาโครงการโคเนื้อ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯบ้านนาโพธิ์ ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

               วันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการวางแผนและพัฒนานวัตกรรมผู้ประกอบการ SMAEs รายใหม่ จังหวัดอำนาจเจริญ ระดับอำเภอ ประชุมพิจารณาโครงการเกษตรอุตสาหกรรมโคเนื้อ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯบ้านนาโพธิ์   ตำบลนาวัง  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  มีหน่วยงานที่ร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดอำเภอเมือง  ธ.ก.ส.สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ/สาขาอำเภอเมือง ปศุสัตว์อำเภอเมือง สมาชิกสภาเกษตรกรฯอำนาจเจริญ  สำนักงานสภาเกษตรกรฯอำนาจเจริญ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯบ้านนาโพธิ์  โดยมีปลัดอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม  ณ วัดบ้านนาโพธิ์  ตำบลนาวัง...

Read more

สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสภาเกษตรกรแห่งชาติและคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม และงบประมาณ

12-07-2560 Hits:977 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสภาเกษตรกรแห่งชาติและคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม และงบประมาณ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560  นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสภาเกษตรกรแห่งชาติและคณะกรรมการด้านยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม และงบประมาณ  ณ ห้องประชุม 301 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อประชุมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดโครงการที่จะดำเนินการ และหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามโครงการที่ได้กำหนดต่อไป

Read more

อำนาจเจริญปลื้ม ! พบทุเรียนแห่งแรกแห่งเดียวใกล้ลำน้ำโขง พื้นที่ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน มีรสชาติเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ อร่อย เนื้อละเอียด กรอบนุ่มหอมละมุน แตกต่างจากที่อื่น สภาเกษตรกรฯหวังหนุนผลักดันเป็นตำนานผลไม้อินทรีย์เมืองธรรมเกษตร

30-06-2560 Hits:1323 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญปลื้ม ! พบทุเรียนแห่งแรกแห่งเดียวใกล้ลำน้ำโขง พื้นที่ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน มีรสชาติเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ อร่อย เนื้อละเอียด กรอบนุ่มหอมละมุน แตกต่างจากที่อื่น สภาเกษตรกรฯหวังหนุนผลักดันเป็นตำนานผลไม้อินทรีย์เมืองธรรมเกษตร

           วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานสภาเกษตรกรฯอำนาจเจริญ ดำเนินการค้นหา สำรวจพื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกไม้ผลสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำโขงอำเภอชานุมาน พบว่ามีการปลูกทุเรียนแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดอำนาจเจริญ คือ บ้านห้วยทมน้อย ม.๑๑ ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน ทดลองปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่นำต้นกล้ามาจากจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑๐ ต้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒...

Read more

สภาเกษตรกรฯอำนาจเจริญ เห็นชอบความร่วมมือพาณิชย์จังหวัด ขับเคลื่อนการตลาดนำการผลิต สร้างค่านิยมภาคเอกชนและคนรุ่นใหม่ภูมิใจเมืองธรรมเกษตร

28-06-2560 Hits:1210 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สภาเกษตรกรฯอำนาจเจริญ เห็นชอบความร่วมมือพาณิชย์จังหวัด ขับเคลื่อนการตลาดนำการผลิต สร้างค่านิยมภาคเอกชนและคนรุ่นใหม่ภูมิใจเมืองธรรมเกษตร

          วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานสภาเกษตรกรฯอำนาจเจริญ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรนอำนาจเจริญ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด  วาระสำคัญของการประชุมฯ ได้แก่ การบรรยายเรื่อง แนวทางการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วิทยากรจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ  และสถานการณ์การใช้สารเคมีในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ...

Read more

ชาวนาเสนอเรื่องน้ำ การตลาด และแหล่งทุน คือมาตรการสำคัญที่รัฐบาลควรนำไปกำหนดเป็นนโยบายข้าวอย่างยั่งยืน

22-06-2560 Hits:1042 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ชาวนาเสนอเรื่องน้ำ การตลาด และแหล่งทุน คือมาตรการสำคัญที่รัฐบาลควรนำไปกำหนดเป็นนโยบายข้าวอย่างยั่งยืน

         วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายวิจักร วิเศษน้อย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ กรมการค้าภายใน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกษตรกรต่อนโยบายรักษาเสถียรภาพข้าวของรัฐบาล ตามโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกร ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานจากพาณิชย์ เกษตรจังหวัด สภาเกษตรกร และผู้แทนเกษตรกรกลุ่มจังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ  ร่วมเวที  วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการนำไปกำหนดนโยบายของรัฐบาลอย่างยั่งยืน  ...

Read more

เกษตรกรยุคใหม่ เกษตรอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ORGANIC AMNATCHAROEN MODEL

20-06-2560 Hits:1164 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

เกษตรกรยุคใหม่ เกษตรอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ORGANIC AMNATCHAROEN MODEL

       วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ คำมา  ประธานสภาเกษตรกรฯอำนาจเจริญ และนายนิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงาน ฯ ติดตามเยี่ยมแปลงปลูกผักอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM  ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ต.คึมใหญ่  อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ  ซึ่งเป็นผู้ผลิตผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร  นอกจากจะปลูกผักสลัดในโรงเรือนแล้ว  ยังปลูกพืชผักผลไม้อินทรีย์หลากหลายชนิด  เช่น  กล้วยหอมทอง  ผักคะน้า...

Read more

“ โทจิ โมรินาคะ” หนุ่มชาวญี่ปุ่น ขออาสาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจเมืองธรรมเกษตร

20-06-2560 Hits:1205 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

“ โทจิ โมรินาคะ” หนุ่มชาวญี่ปุ่น ขออาสาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจเมืองธรรมเกษตร

     การสร้างทายาทเกษตรกรให้ประกอบสัมมาชีพเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนนั้น  มีความสำคัญอย่างยิ่ง  เพราะเหตุว่าปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ  คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มักจะหันหลังให้กับอาชีพเกษตรกร  ซึ่งสังคมเห็นว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีเกียรติ และมีรายได้น้อย  ไปทำงานภาคอุตสาหกรรมใช้แรงงานในโรงงาน  ที่สำคัญเกษตรกรยังใช้สารเคมีภาคการเกษตรเป็นจำนวนมาก  ผักผลไม้ก็มีสารพิษปนเปื้อน  กลุ่มคนที่ทำเกษตรอินทรีย์แม้จะมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนัก  จึงมีความจำเป็นต้องช่วยกันสร้าง  “นักเกษตรอินทรีย์รุ่นใหม่”  ให้เป็นทายาทเกษตรกร  เหมือนกับ  หนุ่มชาวญี่ปุ่นที่ชื่อ  “โทจิ  โมรินาคะ”  อายุ ๓๑ ปี  มาพบรักหญิงไทยเมืองธรรมเกษตร ที่บ้านนาดอกไม้  ต.นายม  อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ  ได้ศึกษาวิถีแห่งเมืองธรรมเกษตร  จนตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตแบบเกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจเมืองธรรมเกษตร ...

Read more

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเสนอให้สภาเกษตรฯผลักดันรูปแบบผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ขยายพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นตัวอย่างเมืองธรรมเกษตรของประเทศ

20-06-2560 Hits:1105 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเสนอให้สภาเกษตรฯผลักดันรูปแบบผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ขยายพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นตัวอย่างเมืองธรรมเกษตรของประเทศ

          วันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐  พระครูบริหารคณาทร  เจ้าคณะอำเภอปทุมราชวงศา (ธ)  พร้อมด้วย นายนิรุจน์  อุทธา  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ  ศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด  การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยแห่งความสำเร็จของ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ต่อการขับเคลื่อนผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร บรรลุวิสัยทัศน์  “ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่สากล ”  ที่สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ...

Read more

โรงเรียนยุวเกษตรกรเมืองธรรมเกษตร บรรจุแผนการเรียนการสอนวิชาอาชีพเกษตรกรรม เน้นเจตคติและลงมือปฏิบัติจริงแบบครบวงจร หวังสร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดอำนาจเจริญ

20-06-2560 Hits:1167 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

โรงเรียนยุวเกษตรกรเมืองธรรมเกษตร บรรจุแผนการเรียนการสอนวิชาอาชีพเกษตรกรรม เน้นเจตคติและลงมือปฏิบัติจริงแบบครบวงจร หวังสร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดอำนาจเจริญ

        วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายบุญหลาย กลิ่นหวาน รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ  นายไข  คันทะรุขา ผู้แทนสมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ฯ นายนิรุจน์  อุทธา หัวหน้าสำนักงานฯ  นายปริวัตร  สังสนา  นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายชัยยา จิตรรักษ์ สัมมาชีพต้นแบบเกษตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนายปฐม จิตรรักษ์ เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart...

Read more

โครงการปลูกกาแฟแซมพืชยืนต้น สวนป่า สวนยาง และสวนกล้วย เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมกาแฟอินทรีย์ เมืองธรรมเกษตร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

19-06-2560 Hits:1388 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการปลูกกาแฟแซมพืชยืนต้น สวนป่า สวนยาง และสวนกล้วย เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมกาแฟอินทรีย์ เมืองธรรมเกษตร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

     วันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย นายบุญหลาย  กลิ่นหวาน  รองประธานสภาเกษตรกรฯ นายสตพร  ศรีสุวรรณ สมาชิกสภาเกษตรกรฯ  นายนิรุจน์  อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรฯอำนาจเจริญ และนายธวัชชัย  นาราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ปฏิบัติงานพื้นที่สำรวจการปลูกกาแฟแซมพืชยืนต้นฯ ในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน  และตำบลคำเขื่อนแก้ว ...

Read more

ขบวนองค์กรชุมชนอำนาจเจริญ หนุนผักอินทรีย์หนองเม็ก เป็นตัวชี้วัด ORGANIC AMNATCHAROEN แห่งเมืองธรรมเกษตร

16-06-2560 Hits:1013 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ขบวนองค์กรชุมชนอำนาจเจริญ หนุนผักอินทรีย์หนองเม็ก เป็นตัวชี้วัด ORGANIC AMNATCHAROEN แห่งเมืองธรรมเกษตร

     วันที่  ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๐  นางรัตนา  สาระกุล  แกนนำขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการตลาดนำการผลิตผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร กับหน่วยงานภาครัฐ  สถานประกอบการเอกชน และกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก  เป็นผู้แทนผลิตผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐาน IFOAM  ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล ให้กับ บริษัท เอสแอนด์บี พูดส์ซัพพลาย จำกัด ผู้รับซื้อ  โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมฯ อำนาจเจริญญ เป็นสักขีพยาน ...

Read more

ผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก สัญลักษณ์เมืองธรรมเกษตรที่คนอำนาจเจริญภูมิใจ

16-06-2560 Hits:1473 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

ผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก สัญลักษณ์เมืองธรรมเกษตรที่คนอำนาจเจริญภูมิใจ

      วันที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐  นายวิชยันต์  บูรณกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ด้านการตลาดนำการผลิตผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่าง จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก และ บริษัท เอสแอนด์บีฟูดส์ซับพลาย จำกัด  ณ ห้องพญาครุฑ  ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ       นายวิชยันต์  บูรณกิจภิญโญ กล่าวว่า  ตามที่จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้ประกาศวิสัยทัศน์ของจังหวัดว่า ...

Read more

อำนาจเจริญ ถือเป็นจังหวัดแรกที่ประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร บรรลุตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่ว่า “ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่สากล ”

16-06-2560 Hits:961 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ ถือเป็นจังหวัดแรกที่ประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร บรรลุตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่ว่า “ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่สากล ”

        วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านพัฒนาการตลาดนำการผลิต ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ตามวิสัยทัศน์จังหวัด  “ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่สากล “ ณ ห้องพญาครุฑ  ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ         เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงที่มาและแผนพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม สู่การตลาดนำการผลิตของ ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญว่า ก่อนอื่น  กระผมขอขอบคุณ  ทุกท่าน  ที่ให้เกียรติมาร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ...

Read more

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ

16-06-2560 Hits:1099 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ

         วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมประวัติศาสตร์พิธีลงนามความร่วมมือด้านการตลาด และทำพิธีปล่อยรถประชาสัมพันธ์ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร “บ้านหนองเม็ก”  ผักคุณภาพดีที่คนอำนาจเจริญภูมิใจ สะอาดปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล  อร่อยระดับโลก          เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศวิสัยทัศน์ของจังหวัดว่า  “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึง จังหวัดที่ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความเสมอภาค เสมอธรรม ดำรงวิถีเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย...

Read more

" บันทึกประวัติศาสตร์ อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร " ... รองผู้ว่าฯอำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการตลาด และทำพิธีปล่อยรถประชาสัมพันธ์ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร “ บ้านหนองเม็ก ” ผักคุณภาพดีที่คนอำนาจเจริญภูมิใจ สะอาดปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล อร่อยระ

16-06-2560 Hits:910 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

" บันทึกประวัติศาสตร์ อำนาจเจริญเมืองธรรมเกษตร " ... รองผู้ว่าฯอำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการตลาด และทำพิธีปล่อยรถประชาสัมพันธ์ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร “ บ้านหนองเม็ก ”  ผักคุณภาพดีที่คนอำนาจเจริญภูมิใจ สะอาดปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล อร่อยระ

     วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๙ น. นายวิชยันต์  บูรณกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านพัฒนาการตลาดนำการผลิตผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ระหว่าง... กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก กับ บริษัท เอสแอนด์บี ฟูดส์ซับพลาย จำกัด      ที่ห้องพญาครุฑ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ และเป็นประธานพิธีตัดริบบิ้นปล่อยรถประชาสัมพันธ์ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร บ้านหนองเม็ก ผักคุณภาพดี...

Read more

รองผู้ว่าฯอำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการตลาด และทำพิธีปล่อยรถประชาสัมพันธ์ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร “บ้านหนองเม็ก” ผักคุณภาพดีที่คนอำนาจเจริญภูมิใจ สะอาดปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล อร่อยระดับโลก

16-06-2560 Hits:1039 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

รองผู้ว่าฯอำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการตลาด และทำพิธีปล่อยรถประชาสัมพันธ์ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร “บ้านหนองเม็ก” ผักคุณภาพดีที่คนอำนาจเจริญภูมิใจ สะอาดปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล อร่อยระดับโลก

          วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิชยันต์  บูรณกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านพัฒนาการตลาดนำการผลิตผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ระหว่าง กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก กับ บริษัท เอสแอนด์บี ฟูดส์ซับพลาย จำกัด และเป็นประธานพิธีตัดริบบิ้นปล่อยรถประชาสัมพันธ์ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร บ้านหนองเม็ก ผักคุณภาพดี สะอาดปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล  อร่อยระดับโลก ที่คนอำนาจเจริญภูมิใจ  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ ...

Read more

อำนาจเจริญหนุนปลูกกาแฟในสวนป่า สวนกล้วย สวนยางพารา พบว่าได้ผลดีในพื้นที่อำเภอชานุมาน

14-06-2560 Hits:2643 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญหนุนปลูกกาแฟในสวนป่า สวนกล้วย สวนยางพารา พบว่าได้ผลดีในพื้นที่อำเภอชานุมาน

      วันที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐  นายนิรุจน์  อุทธา  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ  ออกติดตามการปลูกกาแฟในสวนป่า และสวนกล้วย ของเกษตรกรกรในพื้นที่ตำบลคำเขื่อนแก้ว  อำเภอชานุมาน  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการเจริญเติบโต  การให้ผลผลิต  และการตลาด  ตลอดจนหาแนวทางในการส่งเสริมการปลูกเป็นเกษตรอุตสาหกรรมกาแฟของจังหวัดอำนาจเจริญในอนาคต       นายนิรุจน์  อุทธา  กล่าวว่า  ประมาณ ๔ ปีที่แล้ว มีเกษตรกรตำบลคำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน  ได้ทดลองปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า (เพาะเมล็ด)...

Read more

สภาเกษตรกรจังหวัดฯ ร่วมประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกล ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร

13-06-2560 Hits:1101 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

สภาเกษตรกรจังหวัดฯ ร่วมประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกล ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร

    วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาเจริญ เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกล ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (OPC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานนะประธานคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม และมอบหมายพาณิชย์จังหวัดในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ โดยวาระการประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 และการเชื่อมโยงตลาดนาแปลงใหญ่ล่วงหน้ากับโรงสี/สหกรณ์  จังหวัดอำนาจเจริญ

Read more

การสร้างเรื่องราวที่เป็นตำนานของตนเองและตราสัญลักษณ์ ทุเรียนภูเขาไฟ คือปัจจัยแห่งความสำเร็จทางการตลาดของจังหวัดศรีสะเกษ

08-06-2560 Hits:1303 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

การสร้างเรื่องราวที่เป็นตำนานของตนเองและตราสัญลักษณ์ ทุเรียนภูเขาไฟ คือปัจจัยแห่งความสำเร็จทางการตลาดของจังหวัดศรีสะเกษ

ตามที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายนิรุจน์  อุทธา หัวหน้าสำนักงานฯ ได้เดินทางไปร่วมอบรมการสร้างคุณภาพผลผลิตทุเรียน พรีเมียม(Premium) จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๕- ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หมู่บ้านซำตารมย์ ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ และหมู่บ้านซำขี้เหล็ก ต.พราน  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นั้น พบว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จทางการตลาดของเกษตรกรชาวสวนทุเรียน จ.ศรีสะเกษ  ได้แก่ ๑. เกษตรกรมีผู้นำการเปลี่ยนแปลง  กล้าเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบเดิมที่ผลผลิตราคาต่ำ  เป็นการปลูกทุเรียนที่เป็นผลไม้ราคาสูง ๒....

Read more

๑๗ ปีที่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองจากอาชีพชาวนายากจน เป็นชาวสวนทุเรียนที่มีรายได้มั่นคง ของ “เวียง สุภาพ” เกษตรกรรุ่นใหม่แห่งบ้านซำขี้เหล็ก ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

07-06-2560 Hits:1481 ภาพกิจกรรม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

๑๗ ปีที่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองจากอาชีพชาวนายากจน เป็นชาวสวนทุเรียนที่มีรายได้มั่นคง ของ “เวียง สุภาพ” เกษตรกรรุ่นใหม่แห่งบ้านซำขี้เหล็ก ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายนิรุจน์  อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เข้ารับการอบรมสร้างคุณภาพผลผลิตทุเรียน พรีเมียม(Premium) จังหวัดศรีสะเกษ  ณ  บ้านซำขี้เหล็ก ต.พราน  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  และได้เยี่ยมสวน  “นายเวียง  สุภาพ”  เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองจากอาชีพชาวนารายได้น้อย  เป็นชาวสวนทุเรียนที่มีรายได้มั่นคงเมื่อ ๑๗ ปีที่แล้ว  เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกรยุคใหม่ ที่แสวงหาช่องทางสร้างรายได้ให้ตนเองอย่างน่าชื่นชม นายเวียง  สุภาพ  อายุ ๔๑ ปี เลขที่...

Read more

      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017