ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

466801
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
115
233
1193
461953
8748
11422
466801

ไอพีคุณ : 3.236.253.192
Server Time: 2021-10-21 17:30:08

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00เกี่ยวกับสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

             สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการจัดตั้ง สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญขึ้น ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. มาตรา 38 เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการ รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาเกษกรจังหวัดอำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบายแผนพัฒนาเกษตรกรรม จัดให้มีระบบการทำงานการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูปผลผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา พันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น นวัฒตกรรมเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับมอบหมายสู่เกษตรกร

เป้าหมายการพัฒนาองค์กร

           (1) สร้างเครือข่ายสภาเกษตรกร
           (2) พัฒนาบุคลากรและระบบงานสภาเกษตรกร
           (3) แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตร


                                               

                                       ตราสัญลักษณ์

ความหมาย
       พระพิรุณทรงนาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเกษตรกรรมบนผืนแผ่นดินไทย คชสีห์ราชห์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีที่ปกป้องคุ้มครองชาติไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติมีบทบาทในการปกป้องคุ้มครองเกษตรกรรมของไทย จึงนำสัญลักษณ์ทั้งสองมาร่วมกันสื่อความหมายภายในวงกลมด้วยสีเขียวและทอง

 

ความหมายของสี
      สีทอง หมายถึง ความเจริญ รุ่งเรือง ความมีอำนาจ กำหนดใช้สีในสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงการก่อตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติให้มีอำนาจหน้าที่สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืนให้กับเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

      สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความสุข กำหนดใช้สีในสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงบทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติในการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ให้การร่วมมือกัน เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ ความสุข ของเกษตรกร


      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017