ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

466845
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
159
233
1237
461953
8792
11422
466845

ไอพีคุณ : 3.236.253.192
Server Time: 2021-10-21 18:35:17

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00   ประเด็นยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
        กลยุทธที่ 1 สร้างเครือข่ายสภาเกษตรกร
        กลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากรและระบบงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด
                        สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
        กลยุทธที่ 3 แก้ปัญหาให้เกษตกรและองค์กรเกษตรกร

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อประกอบการตัดสินใจ
        กลยุทธ ระดับข้อมูล ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก
        กลยุทธ ชนิดข้อมูล ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ข้อมูลการเกษตร ในเรื่องการผลิตสินค้าคู่แข่งขัน
        กลยุทธ ผู้ใช้ข้อมูล เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยตรวจสอบ
        กลยุทธ การพัฒนาข้อมูล ข้อมูลเป็นจริง พยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ 
                   ป้องกันความเสี่ยงของเกษตรกร


    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ จากล่างสู่บน
        กลยุทธที่ 1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตร โดยใช้ฐานข้อมูลของเกษตรกร ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านสู่จังหวัด
        กลยุทธที่ 2 บูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค
                        เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ
        กลยุทธที่ 3 ติดตามประเมินผล การดำเนินงานของส่วนราชการตามแผนแม่บท

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน ในอาชีพเกษตรกรรม
        กลยุทธที่ 1 การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และต้นทุนต่ำ
        กลยุทธที่ 2 สร้างอำนาจต่อรองให้เกษตรกร ได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากผลผลิต
        กลยุทธที่ 3 สร้างการเรียนรู้และพัฒนาของเกษตรกร ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสถานการณ์โลก
        กลยุทธที่ 4 สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของเกษตรกร
        กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สภาเกษตรกรรวมใจปฏิรูปภาคเกษตรกรรม
        กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
        กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้านการจัดการฟาร์ม ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการตลาด
        กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาตนเองด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรเพื่อการปฏิรูปเกษตรกรรม
        กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับความคิดของเกษตรกร
        กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการองค์กรเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม

      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017