ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

466827
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
141
233
1219
461953
8774
11422
466827

ไอพีคุณ : 3.236.253.192
Server Time: 2021-10-21 18:03:47

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00
                                              แผนธุรกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ

ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 8 กลุ่ม ได้แก่

      1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคผสมผสานบ้านนาสีดาน้อย ตำบลชานุมาน อ.ชานุมาน

      2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารชุมชน ตำบลสร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน

      3.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทำขนมไทย(ข้าวตอกแตก) ตำบลพนา อ.พนา

      4.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาคุณธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ ตำบลอำนาจ อ.ลืออำนาจ

      5.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพดินคืนสู่ธรรมชาติ ตำบลนาเวียง อ.เสนางคนิคม

      6.กลุ่มวิสาหกิจชุนชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 บ้านหัวภู ตำบลนาแต้ อ.เมือง

      7.กลุ่มวิสาหกิจชุนชนผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อ.เมือง

      8.กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลห้วยไร่ อ.เมือง

ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่

       
1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโค บ้านหนองบัว ตำบลเหล่าพรวน อ.เมือง

       
2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค-กระบือ บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองสามสี อ.เสนางคนิคม

       3.กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านกุงชัย ตำบลดงบัง อ.ลืออำนาจ

       4.กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน

       5.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอเสื่อกก ยกลายขิด ตำบลหัวตะพาน อ.หัวตะพาน

       6.กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลจานลาน อ.พนา

       7.กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลคำโพน อ.ปทุมราชวงศา

      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017