ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

452160
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
57
273
1516
447815
5529
13854
452160

ไอพีคุณ : 3.239.58.199
Server Time: 2021-09-17 02:13:44

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00

          วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิชยันต์  บูรณกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านพัฒนาการตลาดนำการผลิตผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ระหว่าง กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก กับ บริษัท เอสแอนด์บี ฟูดส์ซับพลาย จำกัด และเป็นประธานพิธีตัดริบบิ้นปล่อยรถประชาสัมพันธ์ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร บ้านหนองเม็ก ผักคุณภาพดี สะอาดปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล  อร่อยระดับโลก ที่คนอำนาจเจริญภูมิใจ  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีฯ  ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

          ตามที่จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศวิสัยทัศน์ของจังหวัดว่า  “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึง จังหวัดที่ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความเสมอภาค เสมอธรรม ดำรงวิถีเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด หน่วยงานภาคราชการและภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันพัฒนายกระดับเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง  ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์แห่งเมืองธรรมเกษตร บรรลุตามวิสัยทัศน์เมืองธรรมเกษตรไปแล้วนั้น  และเพื่อเป็นการพัฒนาหมู่บ้านผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ให้เป็นหมู่บ้านเกษตรอุตสาหกรรมผักอินทรีย์ต้นแบบของเมืองธรรมเกษตร  คือ มีตลาดรองรับการผลิต  ผลผลิตได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เป็นสากล  มีสมาชิกเครือข่ายและขยายงานที่เข้มแข็ง มีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบโรงเรือนสำหรับรวบรวมและตัดแต่งผักที่สะอาดปลอดภัย  ส่งเสริมระบบการขนส่งผักที่ทันสมัย  สร้างตราสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองธรรมเกษตร และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบอย่างกว้างขวาง  จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านพัฒนาการตลาดนำการผลิต และพิธีปล่อยรถประชาสัมพันธ์ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ขึ้นในวันนี้

          นายวิชยันต์ บูรณกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการฯอำนาจเจริญ กล่าวว่า  ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร บ้านหนองเม็ก  ถือเป็นผักอินทรีย์คุณภาพดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เป็นสากล จึงทำให้เกิดความมั่นใจต่อผู้บริโภคว่ามีความสะอาดปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล  จนทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวชมและให้การยอมรับว่ามีความสดอร่อยระดับโลก ถือเป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดอำนาจเจริญเป็นอย่างมาก  และที่สำคัญคือเป็นการผลิตที่ใช้การตลาดนำ กล่าวคือ ผลิตตามความต้องการของผู้รับซื้อ  จึงสามารถแก้ไขปัญหาด้านการตลาดให้กับเกษตรกรได้  จึงขอให้ทั้ง เกษตรกรผู้ผลิต และผู้รับซื้อ มีความซื่อสัตย์ต่อการผลิตที่ได้มาตรฐาน  ผู้รับซื้อก็มีคุณธรรมไม่เอาเปรียบเกษตรกร  หากทั้งสองฝ่ายมีคุณธรรมต่อกัน  ก็จะกลายเป็นต้นแบบของเกษตรผักอินทรีย์ที่มีคุณธรรม  บรรลุตามวิสัยทัศน์จังหวัดคือ  เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ในที่สุด

          ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดอำนาจเจริญ  ที่เห็นความสำคัญของเกษตรอินทรีย์จนประกาศเป็นวาระจังหวัดว่าเป็นเมืองธรรมเกษตร และสามารถสร้างต้นแบบหมู่บ้านผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ที่บ้านหนองเม็ก  ได้เป็นผลสำเร็จ  นอกจากนี้ยังใช้นวัตกรรมการตลาดนำการผลิตเพื่อแก้ปัญหาด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี  จึงอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง จากจุดเล็กๆขยายเครือข่ายให้เพิ่มมากขึ้น  จนสามารถพัฒนายกระดับให้เป็นหมู่บ้านเกษตรอุตสาหกรรมผักอินทรีย์ ที่เกษตรกรเป็นเจ้าของกิจกรรม สร้างงาน  สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เยาวชนคนรุ่นใหม่  เป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆ ทั้งในจังหวัดอำนาจเจริญ และพื้นที่จังหวัดอื่นๆได้ในอนาคต

          นายนิรุจน์  อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรฯอำนาจเจริญ กล่าวว่า วันนี้เป็นการเปิดตัวรถประชาสัมพันธ์ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร บ้านหนองเม็ก ที่เป็นสัญลักษณ์ผักอินทรีย์คุณภาพดีของจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างเป็นทางการ ด้วยสโลแกนที่ว่า  “สะอาดปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล อร่อยระดับโลก ที่คนอำนาจเจริญภูมิใจ ”  ซึ่งรถประชาสัมพันธ์คันนี้  นอกจากจะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฯแล้ว  ยังเป็นรถส่งผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตรให้กับผู้รับซื้อที่กรุงเทพฯ  ปัจจุบันสามารถส่งผักฯได้สัปดาห์ละ ๑,๐๐๐ กก. แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  จึงต้องขยายเครือข่ายเพิ่มการผลิตมากขึ้น ผักที่ตลาดต้องการได้แก่ ผักสลัดชนิดต่างๆ  กรีนโอ๊ค  เรดโอ๊ค  เรดโคลอน  บัตเตอร์เฮด โรเมนคอส ฟิลเลย์   เป็นต้น นอกจากผักอินทรีย์แล้วตลาดยังต้องการ เมลอนอินทรีย์ เป็นจำนวนมากถึงสัปดาห์ละ ๓,๐๐๐ ลูก  ซึ่งเครือข่ายฯกำลังอยู่ระหว่างการผลิตเมลอนอินทรีย์เพิ่มเติม  ซึ่งต่อไปจังหวัดอำนาจเจริญจะพัฒนาให้บ้านหนองเม็กเป็นแหล่งผลิตผักผลไม้อินทรีย์ของเมืองธรรมเกษตร ตามที่ตลาดต้องการ  เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอาชีพเกษตรกรให้มั่นคง มั่งคง ในยุคเกษตร ๔.๐ นี้    

          นายสมชาย  สกุลชีระ  ผู้จัดการ บริษัท เอสแอนด์บี ฟูดส์ซับพลายส์ จำกัด ในฐานะผู้รับซื้อกล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรด้านการตลาด  เพราะจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมั่นคงได้  ที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้ตามความต้องการของผู้บริโภค ปัญหาส่วนใหญ่อาจเนื่องจากการเกษตรของบ้านเรามีความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ปัจจุบันเราสามารถควบคุมการผลิตได้แล้ว  เช่น การปลูกผักในโรงเรือน สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี และเป็นการปลูกผักแบบอินทรีย์ที่ผู้บริโภคมีความต้องการ ดังนั้น หากจังหวัดอำนาจเจริญสามารถผลิตผักผลไม้อินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน และต่อเนื่อง  ก็จะเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย  ซึ่งทางบริษัทฯก็ยินดีจะให้การสนับสนุนรับซื้อในราคาที่เป็นธรรมตลอดไป    

          ด้านนางจำปา  สุวไกร  ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก  กล่าวเพิ่มเติมว่า  กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก  มีความรู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสจากหน่วยงานต่างๆ  โดยเฉพาะสำนักงานสภาเกษตรกรฯจังหวัด  ที่เข้ามาพัฒนาให้คำแนะนำ  ยกระดับเป็นหมู่บ้านต้นแบบผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร  เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ของเมืองธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ  ซึ่งผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตรหมายถึง  ผักที่ผลิตจากการเกษตรแบบธรรมชาติ ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม  เกษตรกรมีความซื่อสัตว์ต่อตนเองและผู้บริโภค  ถือเป็นอุดมการณ์ของเกษตรกรบ้านหนองเม็กทุกคนที่จะต้องยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน  นางจำปากล่าวทิ้งท้ายด้วยความภูมิใจ

          ปัจจุบัน  ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร บ้านหนองเม็ก  ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อาทิ  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้จัดทำแผนพัฒนาฯผักอินทรีย์ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง  สำนักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนงบประมาณจัดทำโรงเรือนปลูกผัก  สร้างโรงรวบรวมและตัดแต่งผัก  ผลิตบรรจุภัณฑ์ผัก  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสนับสนุนด้านการตลาด  สำนักงานแขวงทางหลวงฯ สนับสนุนป้ายบอกทางผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร บ้านหนองเม็ก  เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้หมู่บ้านผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตรบ้านหนองเม็ก  เป็นหมู่บ้านเกษตรอุตสาหกรรมผักอินทรีย์ครบวงจรที่มีชื่อเสียงเป็นแหล่งศึกษาดูงานของเมืองธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ ในอนาคตต่อไป
      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017