ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

466874
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
188
233
1266
461953
8821
11422
466874

ไอพีคุณ : 3.236.253.192
Server Time: 2021-10-21 19:26:57

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00

      วันที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐  นายวิชยันต์  บูรณกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ด้านการตลาดนำการผลิตผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่าง จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก และ บริษัท เอสแอนด์บีฟูดส์ซับพลาย จำกัด  ณ ห้องพญาครุฑ  ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

      นายวิชยันต์  บูรณกิจภิญโญ กล่าวว่า  ตามที่จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้ประกาศวิสัยทัศน์ของจังหวัดว่า  “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึง จังหวัดที่ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความเสมอภาค เสมอธรรม ดำรงวิถีเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด หน่วยงานภาคราชการและภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันพัฒนา ยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่  อำเภอเมือง  ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์แห่งเมืองธรรมเกษตร  บรรลุตามวิสัยทัศน์เมืองธรรมเกษตร  ไปแล้วนั้น  และเพื่อเป็นการพัฒนาหมู่บ้านผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ให้เป็นหมู่บ้านเกษตรอุตสาหกรรมผักอินทรีย์ต้นแบบของเมืองธรรมเกษตร  คือ มีตลาดรองรับการผลิต  ผลผลิตได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เป็นสากล  มีสมาชิกเครือข่ายและขยายงานที่เข้มแข็ง มีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ  พัฒนาระบบโรงเรือนสำหรับรวบรวมและตัดแต่งผักที่สะอาดปลอดภัย  ส่งเสริมระบบการขนส่งผักที่ทันสมัย  สร้างตราสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองธรรมเกษตร และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบอย่างกว้างขวาง  จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านพัฒนาการตลาดนำการผลิต และพิธีปล่อยรถประชาสัมพันธ์ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ขึ้นในวันนี้

      ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร บ้านหนองเม็ก  ถือเป็นผักอินทรีย์คุณภาพดีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เป็นสากล  จึงทำให้เกิดความมั่นใจต่อผู้บริโภคว่า  มีความสะอาดปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล  จนทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวชม  และให้การยอมรับว่ามีความสดอร่อยระดับโลก  ถือเป็นความภูมิใจของชาวจังหวัดอำนาจเจริญเป็นอย่างมาก  และที่สำคัญคือเป็นการผลิตที่ใช้การตลาดนำ กล่าวคือ ผลิตตามความต้องการของผู้รับซื้อ  จึงสามารถแก้ไขปัญหาด้านการตลาดให้กับเกษตรกรได้  จึงขอให้ทั้ง เกษตรกรผู้ผลิต คือเกษตรกรบ้านหนองเม็ก  และผู้รับซื้อ คือ บริษัท เอสแอนด์บีฟูดส์ซับพลาย จำกัด  มีความซื่อสัตย์ต่อการผลิตที่ได้มาตรฐาน  ผู้รับซื้อก็มีคุณธรรมไม่เอาเปรียบเกษตรกร  หากทั้งสองฝ่ายมีคุณธรรมต่อกัน  ก็จะกลายเป็นต้นแบบของเกษตรผักอินทรีย์ที่มีคุณธรรม  บรรลุตามวิสัยทัศน์จังหวัดคือ  เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ในที่สุด  นี่คือสัญลักษณ์เมืองธรรมเกษตร  ที่คนอำนาจเจริญภูมิใจ

      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017