ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

452122
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
19
273
1478
447815
5491
13854
452122

ไอพีคุณ : 3.239.58.199
Server Time: 2021-09-17 00:50:19

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00

     วันที่  ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๐  นางรัตนา  สาระกุล  แกนนำขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการตลาดนำการผลิตผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร กับหน่วยงานภาครัฐ  สถานประกอบการเอกชน และกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก  เป็นผู้แทนผลิตผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐาน IFOAM  ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล ให้กับ บริษัท เอสแอนด์บี พูดส์ซัพพลาย จำกัด ผู้รับซื้อ  โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมฯ อำนาจเจริญญ เป็นสักขีพยาน  ณ ห้องพญาครุฑ  ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

     นางรัตนา สาระกุล  กล่าวว่า  ตามที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดว่า  “ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่สากล ”  โดยให้คำจำกัดความว่า  เมืองธรรมเกษตร คือ เมืองที่ประชาชนปกครองตนเอง  ด้วยความเสมอภาค  เสมอธรรม ดำรงวิถีเกษตรอินทรีย์ การศึกษาที่เกื้อหนุน บุญฮีตคองนำชีวิตให้มั่นยืน  และได้ดำเนินการ Kick Off เมืองธรรมเกษตรเมื่อวันที่ ๘  เมษายน ๒๕๕๙  เป็นเวลาครบ ๑ ปี แล้วนั้น  ทำให้หน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสำนักงานสภาเกษตรกรฯอำนาจเจริญ  ได้ร่วมขับเคลื่อนตามแนวทางดังกล่าว จนเกิดผลงานที่ชัดเจน คือการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร บ้านหนองเม็ก  ทำให้เกิดความเป็นรูปธรรมของเมืองธรรมเกษตร  เมืองเกษตรอินทรีย์ อย่างเป็นรูปธรรม  จนสามารถใช้เป็นที่สำหรับศึกษาดูงานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองธรรมเกษตรได้ในวันนี้  ตนเห็นว่านี่คือตัวชี้วัด ORGANIC AMNATCHAROEN  แห่งเมืองธรรมเกษตร  อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  ซึ่งปัจจุบัน  จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมในระดับต้นๆของประเทศ และเมืองธรรมเกษตรเป็นที่รู้จักของสังคมอย่างกว้างขวาง  โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่มีต้นแบบ “ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร”  บ้านหนองเม็ก  ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่คนอำนาจเจริญภูมิใจ


      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017