ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

452140
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
37
273
1496
447815
5509
13854
452140

ไอพีคุณ : 3.239.58.199
Server Time: 2021-09-17 01:26:26

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00

วันที่ 14 พฤศจิกายน 25560 เวลา 09.00-16.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ, สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ, สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดอำนาจเจริญ, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ, สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญและคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนเป็นการนำเสนอปัญหาของเกษตรกรที่คณะผู้ปฏิบัติงานได้ประสานในพื้นที่ของแต่ละตำบล ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้เชิญ นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมเป็นวิทยากร ในการนำเสนอ Web Application สำหรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ

นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ได้แนะนำ Web Application สำหรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ใช้ชื่อว่า “Organic Agricultural Network Information System : OAN-IS ระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์” เพื่อให้เกษตรกรในยุค 4.0 ได้ใช้สารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต เกษตรอินทรีย์สู่ตลาด โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอำนาจเจริญ

สำหรับ Web Application “OAN-IS ระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์” นายเอกพงศ์ ได้ให้ความรู้ ขั้นตอนการใช้งานและประโยชน์ที่จะได้รับจาก Web Application นี้ อาทิเช่น รายงานข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกระดับจังหวัด, ข้อมูลการผลิตภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์, ข้อมูลการตรวจแปลงอินทรีย์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถจัดเก็บในระบบออนไลน์ทำให้สะดวกต่อการบันทึกและเรียกดูข้อมูล อีกทั้งระบบยังมีระบบ QR Code ที่สามารถนำไปติดบนบรรจุภัณฑ์สินค้า ให้ผู้ซื้อ ผู้บริโภค ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้รับซื้อ หรือตลาดเป็นอย่างมาก นายเอกพงศ์กล่าว
      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017