ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

452133
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
30
273
1489
447815
5502
13854
452133

ไอพีคุณ : 3.239.58.199
Server Time: 2021-09-17 01:08:29

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ในพื้นที่ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายวุฒิพงษ์ บุญไชย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้แทนสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน นางสาวอรนามุ่งสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ซึ่งเป็นการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ 6 เรื่อง ได้แก่ 1)ปัญหาหนี้สิน 2)ปัญหาที่ดินทำกิน 3)ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 4)ความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และไม่ได้รับความเป็นธรรม 5)ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 6)ปัญหาแหล่งเงินทุน อีกทั้งสนับสนุนชุมชนระดับตำบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปแบบของการจัดการตนเอง

ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรได้รวบรวมปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบลดงบัง เพื่อนำไปศึกษา วิเคราะห์ เป็นแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป
      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017