ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

298774
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
102
500
602
294527
14024
12067
298774

ไอพีคุณ : 54.237.183.249
Server Time: 2020-09-29 05:44:20

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00

      วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ นายแสวงหา อินลี ผู้แทนสภาเกษตรกรระดับตำบล ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ยื่นหนังสือเพื่อขอรับความช่วยเหลือ การแก้ไขแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ต่อสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จากการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรอำเภอปทุมราชวงศา สภาเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1 /2560 วันจันทร์ ที่  25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนเป็นการนำเสนอปัญหาของเกษตรกร เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป โดยมุ่งเน้นถึงประเด็นการแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร และพบว่าปัญหาหลักของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา คือ ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

      ดังนั้น ทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรฯ ถึงแนวทางการแก้ไขแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยการรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับปัญหา รวมกลุ่มเกษตร กลุ่มละ 4 รายขึ้นไป มีจำนวนเกษตรกรที่รวมกลุ่มเสนอปัญหาทั้งสิ้น 36 กลุ่ม เกษตรกร 229 ราย โดยผ่านความเห็นชอบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลือ และทางสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญดำเนินการประสานงานต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) ในการขอความอนุเคราะห์ขอแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรต่อไป

      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017