ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

481210
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
310
210
310
478791
1834
9129
481210

ไอพีคุณ : 54.198.139.112
Server Time: 2021-12-06 23:51:04

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00
เมื่อวันศุกร์ที่   16  ตุลาคม  2563 ณห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ  นายกิตติศักดิ์  คำมา  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตกรจังหวัดอำนาจเจริญ นายวสุ  ไชยโภค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมการประชุมตามวาระการประชุมโดยมีเรื่องพิจารณาดังนี้

1 การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
โดยมีอำนาจหน้าที่ 1.จัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนพัฒนาเกษตรกรระดับพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ทุกมิติ โดยบรูรณาการแบบมีส่วนร่วมพร้อมจัดทแผนงาน/โครงการ กิจกรรมและงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนในพื้นที่ สอดคล้องกับสักยภาพหรือประเด็นปัญหาในพื้นที่และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาลแผนพัฒนจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค 2.เสนอแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนพัฒนาเกษตรกรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ และจังหวัด

2.แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้การปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามวัตถุประสงค์ จึงงขออนุมัติแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 เพื่อให้ที่ประชุมเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน

      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017