ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายวสุ ไชยโภค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ นายชินวัตร จันทร์หอม กำนันตำบลนาป่าแซง นายประพันธ์ จันทร์หาญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 นายบุญศรี ทับทิมหิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 และนายพรชัย สมขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง (โดยมอบหมายนายแพง วิจิตรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง) เพื่อหารือแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านนาป่าแซง - บ้านนาถาวร ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้ลงสำรวจพื้นดำเนินการหนองถ้ำกบ และบ้านนาถาวร