ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

466864
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
178
233
1256
461953
8811
11422
466864

ไอพีคุณ : 3.236.253.192
Server Time: 2021-10-21 19:00:40

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00

มติ ครม.เห็นชอบปล่อยกู้สูงสุด 10 ล้าน พัฒนาเกษตรแบบแปลงใหญ่ นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ครม.เห็นชอบปรับเงื่อนไขหนุนทำนาแปลงใหญ่ ปรับวงเงินจาก 5 ล้านเป็น 10 ล้านบาท นาน 5 ปี ตั้งเป้าช่วยเกษตรกร 2,000 แปลง

      นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการสนับสนุน
สินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์การเกษตร พัฒนาการ
ทำเกษตรแบบแปลงใหญ่   

       ทั้งนี้ ที่ผ่านมายอมรับว่าเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อไม่จูงใจเกษตรกรมากนักซึ่งเป็นสินเชื่อระยะสั้น ทำให้มียอดวงเงินอนุมัติสินเชื่อ
ได้เพียง133 ล้านบาท จากเป้าหมาย 2,130 ล้านบาท จึงได้เสนอโครงการใหม่ โดยพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์การเกษตร แปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.01 ต่อปี ตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี หากกู้สำหรับใช้เงินทุน
หมุนเวียนระยะเวลา 1 ปี หากกู้สำหรับการลงทุนใช้เวลา 5 ปี เพื่อจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือทางการเกษตร เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย
เพียงร้อยละ 0.01    

       ขณะที่กรอบวงเงินงบประมาณโครงการรวมทั้งสิ้น 23,000 ล้านบาท ประกอบด้วย วงเงินสินเชื่อแปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท
รวม 2,000 แปลง จำนวน 20,000 ล้านบาท งบประมาณสำหรับชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) อัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท กำหนดให้ ธ.ก.ส.เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในส่วนของระยะเวลาการดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายนนี้-เมษายน 2570
จ่ายเงินกู้เดือนธันวาคม 2559 - ธันวาคม 2564 ชดเชยดอกเบี้ยภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันกู้ ทั้งนี้ ไม่เกินธันวาคม 2564

      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017