ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

466807
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
121
233
1199
461953
8754
11422
466807

ไอพีคุณ : 3.236.253.192
Server Time: 2021-10-21 17:35:52

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559ที่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560  ซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่   ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง หมู่ที่ 6
ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีหน่วยงานร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การปศุสัตว์ เขต 3 สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการชลประทานอำนาจเจริญ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานสภาเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเกษตร ให้คำแนะนำ ฝึกอบรมและบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับเกษตรกร ตลอดจนร่วมจัดนิทรรศการ และแจกจ่ายเอกสารคำแนะนำแก่เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสามารถลงทะเบียน
และเข้ารับบริการคลินิกเกษตรตามปัญหาของเกษตรกรแต่ละคลินิก ตั้งแต่ เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป 

 

*******************************************

อุกฤษฎ์ บุบผาวาสน์ / ภาพ     

 พีระพล บัวทอง ผช.ปชส.อจ. / ข่าว , บก.ข่าว

      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017