ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

466816
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
130
233
1208
461953
8763
11422
466816

ไอพีคุณ : 3.236.253.192
Server Time: 2021-10-21 17:50:13

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เครือข่ายภาคประชาสังคมเมืองธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2560 - 2563 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด
จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2563) ตามมติคณะรัฐมนตรีแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ 

 นายนิรุจน์  อุทธา  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ที่ประชุมประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สรรพสามิตจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และเครือข่ายภาคประชาชน ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ร่วมประชุมพิจารณา
เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ของ จังหวัดเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกรอบ 5 ยุทธศาสตร์
คือ 1. ควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และกายภาพ 2. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนการดื่ม 3.ลดอันตรายของการบริโภค
4. จัดการปัญหาแอลกอฮอล์ระดับพื้นที่ 5. การพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วม
ในการระดมความคิดเห็นที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อต้องการจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งเป็นแผนต่อเนื่อง 4 ปี  โดยผ่านกลไกการบังคับใช้กฎหมายของ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด และความร่วมมือ
จากภาคประชาคมงดเหล้า รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ  นายนิรุจน์กล่าวและว่า  ประเด็นที่สำคัญคือ การบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมใหม่ๆ  กระบวนการสร้างความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคธุรกิจให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการพื้นที่ต้นแบบ  การส่งเสริมวัฒนธรรมปลอดเหล้าที่หยั่งรากลึก
ให้ยั่งยืนในวิถีพอเพียง  และการร่วมกันปกป้องนักดื่มหน้าใหม่ในมิติต่างๆอย่างเท่าทัน  เป็นปราการสำคัญของแผนปฏิบัติการฉบับนี้


      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017